W3.CSS
 
 เมนูแนะนำ
1 / 3
 
-ปูนิ่มทอดกระเทียม-
 
-หอยกันทอดกระเทียม-
 
-หอยมรกตคั่วกลิ้ง-
 
-กุ้งมังกรผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์-
2 / 3
 
-กุ้งมะขามเปียก-
 
-เบือทอด(หญ้าช้องนาง)-
 
-ยำปลาหมึก-
 
-หมูฮ้อง-
3 / 3
 
-หอยมรกตเผา-
 
-เส้นหมี่ลวกแกงปู-
 
-ปูนิ่มทอดกระเทียม-
 
-หอยกันทอดกระเทียม-

  รายการ TV
คิทเช่นรูมบายก้อย
ตอนร้านไชโยซีฟู้ดตอนพิเศษ
ครัวคุณต๋อย
เนื้อปูแกงกะทิเส้นหมี่หุ้น ร้านไชโยซีฟู้ด

  บรรยากาศร้าน

  ไชโยรีสอร์ท
   จำนวนผู้เข้าชม : 1,708,078 ครั้ง